Ochrona środowiska to szeroka dziedzina nauki. Stale zmieniające się przepisy i wymagania znacząco utrudniają prowadzenie biznesu. 

AnkomAkustik kompleksowo zajmie się przygotowaniem wszelkich opracowań od analiz oddziaływania akustycznego na środowisko przez oddziaływanie na powietrze i operaty wodnoprawne i wiele innych dokumentacji wymaganych w trackie prowadzenia inwestycji i biznesu.

Usługi

 • analizy akustyczne na potrzeby kart informacyjnych, raportów o oddziaływaniu na środowisko, pozwolenia zintegrowane,
 • analiza oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na środowisko na etapie projektowania,
 • optymalizacja przedsięwzięcia pod kątem akustyki środowiska,
 • mapy akustyczne miast,
 • programy ochrony przed hałasem,
 

Pozostałe usługi:

 • sporządzanie kompleksowych opracowań o wydanie warunków środowiskowych dla inwestycji przemysłowych oraz inwestycji liniowych,
 • ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000
 • ocena z ramową dyrektywą wodną,
 • ocena oddziaływania na krajobraz,
 • analizy GIS,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko MPZP,
 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • monitoring porealizacyjny (hałas, stan fauny i flory, przejść dla zwierząt, wód...),
 • operaty dendrologiczne,
 • kompensacje przyrodnicze,

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię usług, napisz do nas i opisz problem. 

My postaramy się jak najszybciej zaproponować rozwiązanie.

 

NA SKRÓTY: