NORMY

 

ankomakustik czy wiesz

1.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

2.

Zasady ochrony środowiska przed hałasem określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.  


W rozumieniu ustawy ochrona środowiska przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszeniu hałasu przynajmniej do poziomu dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

 


W trosce o ochronę newralgicznych danych Klientów nie prezentujemy na stronie zdjęć naszych realizacji. Przykłady konstrukcji przedstawiamy wyłącznie w czasie spotkania na wyraźną prośbę Klienta.


JAK DZIAŁAMY:

ankomakustik - porces redukcji akustycznej

 

DIAGNOZA PROBLEMU

POMIARY ORAZ MODELOWANIE KOMPUTEROWE

PROJEKT ROZWIĄZANIA

WYKONANIE, INSTALACJA, SPRAWDZENIE

Pierwszym krokiem jest zbadanie przedsiębiorstwa. Zdefiniowanie źródła problemu. Zapoznanie się z jego specyfiką oraz oczekiwaniami zleceniodawcy.

Po rozpoznaniu problemu i zdefiniowaniu źródła przekroczeń przystępujemy do wykonania stosownych badań. Na ich podstawie przygotowujemy model geometryczny przedsiębiorstwa. Definiujemy źródła hałasu. Model zostaje skalibrowany. W przygotowanym środowisku komputerowym analizujemy mozliwe rozwiązania oraz określamy minimalną skuteczność redukcji akustycznej oraz optymalizujemy harmonogram redukcji.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia przygotowaliśmy własne modele obliczeniowe o bardzo wysokiej dokładności. Nasi inżynierowie zaprojektują stosowne rozwiązanie* i w razie potrzeby przygotują wszystkie dokumenty związane z pozwoleniem na budowę. 

To co zaprojektujemy wykonamy i zainstalujemy. Na wykonane prace udzielimy gwarancji na piśmie bo jesteśmy pewni swojej pracy.

 

Skontaktuj się z nami.

 My zajmiemy się Twoim problemem z hałasem, 

a Ty możesz spokojnie zająć się swoimi sprawami.


USŁUGI:

 

Pomiary hałasu przemysłowego

Analiza emisji hałasu do środowiska

Program ochrony przed hałasem

Redukcja hałasu na stanowiskach pracy

Ochrona przed hałasem

Projektowanie oraz produkcja środków ochrony przed hałasem tj. tłumiki akustyczne, ekrany akustyczne, obudowy dźwiękoizolacyjne

 

NA SKRÓTY: