Ochrona przed hałasem jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań, stawianym budynkom. Wymagania te zapisano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. 


 

ankom_czy wieszpng

 

5. Ochrona przed hałasem


Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas odbierany przez osoby je zajmujące lub znajdujące się w pobliżu tych obiektów nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać w zadowalających warunkach.


(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 305/2011)


 
 

AKUSTYKA WNĘTRZ

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę dotyczącą warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach. Polska jako jeden z niewielu krajów UE nie miała do tej pory oficjalnie zatwierdzonej normy w tym zakresie.


Norma ta przedstawia kryteria przy projektowaniu wnętrz, tak by przebywanie w nich było komfortowe i bezpieczne dla słuchu użytkowników.

Obiekty dla których kluczowa jest jakość akustyki:


 • pomieszczenia biurowe,
 • sale edukacyjne (szkoły, przedszkola, żłobki),
 • sale gimnastyczne, hale sportowe, baseny,
 • sale wykładowe i konferencyjne,
 • szpitale - sale operacyjne, sale chorych,
 • studia nagrań, telewizyjne i radiowe,
 • pokoje odsłuchowe,
 • kina domowe,
 • sale wielofunkcyjne,
 • teatry, kina, 
 • obiekty sakralne,
 • pomieszczenia ciszy, pokoje audiometryczne.

 

AKUSTYKA BUDOWLANA

Akustyka zyskuje coraz bardziej na znaczeniu przy wyborze mieszkania czy biura. Hałas odpowiada bezpośrednio za jakość użytkowania budynku. Właściwa izolacyjność akustyczna przegród między sąsiednimi lokalami jak i w obrębie tego samego mieszkania czy biura zdecydowanie wpływa na komfort użytkowania budynku.
Do prawidłowego zaprojektowania budynku pod kątem ochrony przed hałasem kluczowa jest znajomość właściwości akustycznych stosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród oraz właściwe pod kątem akustyki rozplanowanie pomieszczeń.

akustyka_budowlana_ankomakustik_izolacyjnosc_akustycznapng

 

 

ankom_czy wieszpng

 

Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród zarówno od dźwięków powietrznych jak i uderzeniowych definiuje norma 


PN-B-02151-3:2015

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

 

 

USŁUGI:

Akustyka wnętrz:


 • projektowanie akustyki wnętrz,
 • ochrona pomieszczeń przed hałasem pogłosowym,
 • nadzory akustyczne, konsultacje z zakresu akustyki wnętrz,
 • pomiary akustyczne.

Akustyka budowlana.

 • analiza izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych,
 • analiza izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych,
 • dobór stolarki otworowej oraz nawiewników,
 • kompleksowe operaty akustyczne budynków mieszkalnych oraz biurowych zawierające analizę projektu pod katem obowiązujących norm.

 

 • ocena oddziaływania budynku na środowisko,
 • analiza hałasu układu wentylacji i ogrzewania,
 • analiza hałasu układów wentylacji i ogrzewania,
 • kontrola akustyczna budynku,
 • ocena spełnienia wymagań BREEAM i  LEED (w zakresie emisji hałasu do środowiska i hałasu wewnątrz pomieszczeń (Pol8, Hea13 lub Pol05 i Hea 05 lub Hea14)


 

NA SKRÓTY: