Klauzula informacyjna dla kontrahentów zgodnie z art. 13 RODO.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Piątkowska 163, 60-650 Poznań; 

2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: adres email biuro@ankomakustik.pl lub pod nr telefonu +48 509 346 991; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umów i zamówień na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO; 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, Kancelaria prawna, Kancelaria podatkowa.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora); 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy / zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia umowy / złożenia zamówienia i/lub niezrealizowanie ich postanowień; 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;